Rólunk

A Magyar Máltai Szereteszolgálat tulajdonában lévő Máltai Gondoskodás Nonprofit Kft, alaptevékenysége a hátrányos helyzetű emberek munkaerő-piaci integrációja a foglalkoztatáspolitika eszközrendszerének alkalmazásával.

A Nkft. közhasznú tevékenységként kezdettől megváltozott munkaképességű, fogyatékossággal élő, illetve bármilyen hátrányos helyzetű személyek rehabilitációs foglalkoztatását végzi. A társaság fő célja a megváltozott munkaképességű, fogyatékos, illetve hátrányos helyzetű személyek egészségi állapotának, fogyatékosságának és szociális helyzetének megfelelő munkahelyi környezetben megvalósuló foglalkoztatása, valamint ezen munkavállalók képességeivel elérhető legmagasabb szintű foglalkoztatás megvalósításának elősegítése.

Az egész országban, és az Nkft- számára is új terület a nemzetközi védelem alatt álló személyek foglalkoztatásának a segítése. Ezért indította el a jelen, módszertani pilotnak tekinthető, munkaerőpiaci projektet.

Tekintettel arra, hogy társasági szerződésünkben megnevezett fő célunk a megváltozott munkaképességű, fogyatékos, illetve hátrányos helyzetű személyek rehabilitációs foglalkoztatása, ezért - céljainkkal összhangban – többségében megváltozott munkaképességű személyeket alkalmazunk a Nkft. feladatainak ellátására. Ugyanakkor azáltal, hogy minden telephelyünkön dolgoznak nem megváltozott munkaképességű kollégák is, ezzel nagymértékben elősegítjük az integrációt, egymás kölcsönös elfogadását és a rehabilitációt.

A rehabilitációs foglalkoztatás célja elsősorban a megváltozott munkaképességű, fogyatékos, illetve hátrányos helyzetű személyek alkalmazása akként, hogy a foglalkoztatás a megmaradt munkaképesség mértékét figyelembe vevő munkaköri feladatok ellátására irányuljon. A foglalkoztatás alapvetően közhasznú, nonprofit tevékenység körében folyik. Kínálatunkban egyaránt megtalálható az alapfokú végzettséget vagy betanított munkát igénylő munkakör, de a közép-, illetve felsőfokú végzettséget igénylő munkakör is.