Tények-tévhitek

Jelen oldalon igyekszünk összegyűjteni a menekültek foglalkoztatásával kapcsolatos, részben a projekt megvalósítása során, részben harmadik féltől Hozzánk eljutott hiedelmeket, amelyeket egyben meg is cáfolunk! A lista tapasztalatainknak megfelelően, havonta frissül.

Nagyon nehéz megfelelni a törvényességi feltételeknek. Bonyolult engedélyeztetési procedúra alá tartozik a menekültek, oltalmazottak foglalkoztatása.

A menekülteknek és oltalmazottaknak, valamint letelepedett státuszúaknak (és bevándoroltaknak) és EGT állampolgároknak (meg az ő hozzátartozóiknak) nem kell engedélya foglalkoztatáshoz. . Ez benne van az engedélymentes foglalkoztatásról szóló rendeletben (445/2013. (XI. 28.) Korm. rendelet 16. § (1) bekezdés b) pontja). Rendelkeznek a munkavállaláshoz szükséges összes dokumentummal, melyeket a magyar állam bocsájtott ki (SZIG, lakcímkártya, adókártya, TAJ kártya) így foglalkoztatásuk a magyar állampolgárokkal megegyező módon történik.

Ezen csoportok esetében csak egy regisztrációs célú űrlapot kell kitöltve postázni a foglalkoztatás helye szerinti munkaügyi központnak. Az űrlap elérhető IDE KATTINTVA.

Nem lehet a menekültekkel kommunikálni. Nem tudnak magyarul.

Ezzel szemben a valóság az, hogy sokuk beszél alapszinten magyarul. Az tény, hogy akik csak három-négy hónapja vannak itt, valóban nem tudnak magyarul, de az, hogy nem lehet velük kommunikálni, már nem mondható el. Egyrészt, a nonverbális kommunikációra nyitottak, ehhez hozzászoktak. Másrészt, a magyar viszonyokhoz képest jól használják az angol nyelvet. Sok, zömében alacsony iskolai végzettségű menekült/oltalmazott státuszú ember szinte mindent megért ezen a nyelven. Sok esetben otthonról már 2-3 nyelv tudását hozzák magukkal. A hosszú út során, míg Európába érnek, számtalan hatás éri őket, és sokan a gyakorlatban tanulnak meg az angol mellett még 1-2 másik nyelvet. Sokkal hamarabb kezdik el használni az új tudást, mintsem azt mi, magyar állampolgárok tesszük. A magyar nyelv csak egy lesz a sokszor 3-4, vagy akár 6-7 másik, már elsajátított idegen nyelv mellett, amelyet hamar, jó kiejtéssel, és elfogadható nyelvhelyességgel tanulnak meg az élő beszédben.

A PROJEKTMÉRŐSZÁMAI

Pályázatunkban az alábbi indikátor-számok elérését vállaltuk és célul tűztük ki ezek elérését, sőt, akár túlteljesítését is.

ÜGYFÉL
MUNKÁLTATÓ
KÉPZÉSBE VONT
MUNKAVISZONY