Összefoglaló

Célunk egy olyan komplex munkaerő-piaci szolgáltatás kialakítása, mely jelentősen hozzájárul a Magyarországon menekültként-, oltalmazottként-, menedékesként elismert, valamint tartózkodási jogcímmel rendelkező harmadik országbeli állampolgárságú személyek foglalkoztathatóságának javításához és munkaerő-piaci beilleszkedéséhez.

A projekt megvalósítása során az alábbi tevékenységeket végezzük:

  • A célcsoport elérése a programról adott információkkal, személyes kapcsolatok kialakítása, széles körű információnyújtás és az elhelyezkedés érdekében együttműködés. A munkakereséshez, munka megszerzéséhez és a munka megtartásához szükséges kompetenciák erősítése, én-képviselet támogatása, hivatali ügyintézésben segítségnyújtás, belépéskor, munkahelyi protokollok elsajátításakor személyes asszisztencia biztosítása, közvetítői szerep felvállalása a munkahely és az álláskereső illetve friss belépő között.
  • Kapcsolatfelvétel potenciális munkáltatókkal, informálásuk a célcsoport foglalkoztatásának körülményeiről, közvetítői szerep betöltése az elhelyezést megelőzően és azt követően.
  • A célcsoport foglalkoztathatóságát javító 50 órás akkreditált képzési program kidolgozása, amellyel növelhető a résztvevők aktivitása, motivációja, hatékonyan átadhatóak a magyar munkaerő-piaci normák, szabályok, kezelhetők a kulturális különbségek és közvetíthetők a munkaadói elvárások.
  • Az egyéni adottságokból kiindulva, személyes konzultációk alapján az ügyfelek támogatása annak érdekében, hogy legális, jövedelemszerző tevékenységet szerezzenek.
  • A célcsoportra specifikusan kialakított munkaerő-piaci szolgáltatás modelljének módszertani leírása, valamint egy műhely-konferencia megvalósítása a fenntartásban és az eredményekben érdekeltek számára.

A pályázat fő megvalósítási helyszíne Budapesten a Népszínház utca 45. szám alatt kialakított irodában történik. Ez az iroda a fő színtere és bázisa az általános tájékoztatási és alapvető mentorálási feladatok ellátásának, a képzési program lebonyolításának és a munkáltatókkal történő egyeztetéseknek.

A szükséges beszerzések és előkészítő munkálatok befejeztével a 2017. január első munkanapján megnyitottuk irodánkat, ahol immár számos álláskereső regisztrált az irodában dolgozó kollégánknál.

Munkáltatói kapcsolatépítés terén több szervezettől kaptunk konkrét ajánlatot foglalkoztatásra, és sokakkal tárgyalunk a lehetséges pozíciókról.

Folyamatosan építjük és ápoljuk a kapcsolatot a menekülteket, oltalamzottakat és harmadik országbeli állampolgárokat segítő egyéb szervezetekkel is.

A PROJEKTMÉRŐSZÁMAI

Pályázatunkban az alábbi indikátor-számok elérését vállaltuk és célul tűztük ki ezek elérését, sőt, akár túlteljesítését is.

ÜGYFÉL
MUNKÁLTATÓ
KÉPZÉSBE VONT
MUNKAVISZONY